Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 26 2013

sajonarabiczes
0102 578b
Reposted frompinka pinka viaisch isch
sajonarabiczes
I chyba wiem co wieczorem Ci powiem
Powiem, że życzę Tobie szczęścia
I że tak trudno będzie mi nie pamiętać
     
— Plagiat 199, 1000 słów
4020 0989
Reposted fromgoniewicz goniewicz viavoty voty
sajonarabiczes
5659 fc19
Reposted frompaulyna paulyna viavoty voty
sajonarabiczes
9824 0763
Reposted fromtabliczkaczekolady tabliczkaczekolady viavoty voty
sajonarabiczes
8384 c6e4
....nie umiem nazwać tego co jest między nami...
sajonarabiczes
5089 a715
Chodź skarbie , napijmy się i zapomnijmy o tym że do siebie nie pasujemy.

December 27 2012

sajonarabiczes
2411 b330 500
Dla mojej kochanej przyjaciółki, która nie zna poczucia własnej wartości <33 ! 
sajonarabiczes
Jak to wytłumaczyć, co to ma znaczyć
Nie mogę wybaczyć sobie, że to robię
Zakochany w tobie, to jest zło.
— Pokahontaz
Reposted bybelieveenotlongeryoursinstrumentalistttvampielledisapproval
sajonarabiczes
Kocham muzykę, ale dzwonię żeby cię usłyszeć
Wracam, żeby cię zobaczyć, padam na pysk
I czy to kurwa nie znaczy już nic?
— Pokahontaz
sajonarabiczes
podobno uskrzydla..
czemu moje skrzydła usidla?
— Pokahontaz
Reposted fromssmmookkee ssmmookkee viamalinova malinova
sajonarabiczes
3627 bca7
sajonarabiczes
8138 a075
Reposted fromowlvision owlvision viamalinova malinova
sajonarabiczes
sajonarabiczes
chciałabym powtórzyć to wszystko jeszcze raz.
— ...
Reposted fromdashuri dashuri viadupynieurywa dupynieurywa
sajonarabiczes

w sumie to fajnie by było być czyimś postanowieniem noworocznym.

— no fajnie
Reposted fromrisky risky viadupynieurywa dupynieurywa
sajonarabiczes
Nigdy nie zapomnę momentu, w którym Cię poznałam ...
— bijaaaczzz
Reposted fromnohejka nohejka viadupynieurywa dupynieurywa
sajonarabiczes
Był moim pierwszym we wszystkim.
— Nora Roberts - Poszukiwania
Reposted fromkonwalia konwalia viadupynieurywa dupynieurywa
sajonarabiczes
W tęsknieniu za kimś nie chodzi o czas, który minął od kiedy ostatnim razem się widzieliście, czy rozmawialiście. Chodzi o te momenty kiedy robiąc coś zdajesz sobie sprawę, jak bardzo chciałabyś, by ta osoba była teraz przy tobie.

December 23 2012

sajonarabiczes
Przestałem marzyć. Jak człowiek nie marzy – umiera
— Ryszard Riedel
Reposted fromeateateat eateateat viawasd wasd
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl